20
یکشنبه 5 خرداد 1398
شماره 7672
دانش‌وفناوری
23023644
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دانشمندان با بررسی مجدد تصاویر ماهواره کپلر توانسته‌اند 18سیاره فراخورشیدی کشف کنند که شرایطی شبیه زمین دارند.

جدال با پینوکیو در شبکه‌های اجتماعی

ایران قرار است برنامه‌های ویژه‌ای برای انتشار خبرهای غیرواقعی در فضای مجازی اجرا کند؛ بخش مهمی از این برنامه‌ها بر آموزش مردم در شناختن اخبار درست از نادرست تمرکز خواهد داشت
قرار است برنامه‌های ویژه‌ای برای جلوگیری از تولید و انتشار اخبار جعلی یا آنطور که در دنیا مشهور است، «فیک‌نیوز» شکل بگیرد.