20
شنبه 22 دی 1397
شماره 7576
دانش‌وفناوری
23023644
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خاکریزهای فیلتر شده

بیانات مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی باعث شد تا بحث #رفع_فیلتر در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر داغ شود و کاربران خواستار بازشدن دست هایشان برای نبرد شوند
فناوری
مقام معظم رهبری هفته گذشته در سخنرانی مهم خود از جوانان خواستند: «با هوشمندی، فضای مجازی را به ابزاری برای زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل کنند.»