9
چهار شنبه 9 اسفند 1396
شماره 7333
دانش‌وفناوری
23023629
02123023913
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

از ایده تا استارتاپ

ایده فروش گوشت به‌صورت آنلاین را نخستین بار محسن گودرزی به راه انداخت. او در سال 94 که هنوز فضای استارتاپی ایران در آغاز راه بود، استارتاپ «مستر قصاب» را راه انداخت
فناوری
مدت کوتاهی پس از پرتاب موفق 2ماهواره آزمایشی تامین اینترنت، ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس ایکس جزئیات جدیدی درباره این طرح ارائه کرده است.

تکه‌های گمشده اکوسیستم استارتاپی ایران

رمزگشایی از سخنان معاون علمی رئیس‌جمهور درباره جزئیات و تعریف‌های اکوسیستم استارتاپی ایران
استارتاپ
«ایران اکوسیستم استارتاپی ندارد؛ اگر ساختارش را کامل کنیم، کسب و کارهای نوپا به‌معنای واقعی در کشور به‌وجود می‌آیند».