24
شنبه 1 شهریور 1399
شماره 8019
صفحه چهارم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ری را

«ری را»... صدا می‌آید امشب/از پشت «کاچ» که بندآب/برق سیاه تابش تصویری از خراب/در چشم می‌کشاند.
ویژه
تغییر زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم بی‌تردید در تغییر آفرینش‌های هنری و ادبی تاثیر  می‌گذارد.
پیش از آنکه نیما یوشیج، سبک شاعری خود را بنیان نهد و وزن نیمایی را عرضه بدارد، عروض شعر فارسی برای هزار سال، پایه‌هایی پولادین یافته بود و تغییر این ارکان و قواعد، در ذهن و خیال هیچ شاعری نمی‌گنجید و تساوی مصراع‌ها، همچون قانونی تغییرناپذیر، در ذهن شاعران فارسی‌زبان جاگیر شده بود.
سند/2

نیما از زبان نیما

در سال ۱۳۱۵ هجری قمری [1276شمسی] ابراهیم نوری، مرد شجاع و عصبانی از افراد یکی از دودمان‌های قدیمی شمال ایران محسوب می‌شد. من پسر بزرگ او هستم.