02
شنبه 15 شهریور 1399
شماره 8029
ایران
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خبر استعفای ظریف در ۳سال اخیر ۳‌بار منتشر شده است، ۲مرتبه ظریف تا پای کناره‌گیری هم پیش رفت که در واپسین مرتبه اگرچه در جلسات هیأت دولت شرکت نمی‌کرد اما به‌طور عادی به رتق و فتق امور وزارتخانه مشغول بوده است.

10 نکته از مجلس 100 روزه

عزل تاجگردون، انتصاب بذرپاش، بی انضباطی در جلسه با وزیر خارجه و سفر اخیر رئیس مجلس به خوزستان ازجمله یادگارهای مجلس در 100 روز اخیر بوده است
هفتم خرداد‌ماه یعنی قریب به 100 روز قبل بود که مجلس یازدهمی‌ها نخستین نشست خود را در بهارستان برگزار کردند، مقامات آمدند، سخنرانی‌ها انجام شد و منتخبان، سوگند نمایندگی خوردند که در ایفای وظایف وکالت ملت از اصول قانون اساسی کوتاه نخواهند آمد.