بدهی به بانک جرم نیست

پنجمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام با اتهام اخذ تسهیلات کلان بانکی و خروج غیرقانونی ارز و عدم‌ورود کالا، روز دوشنبه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.