تحریم نباید مانع ایران و عراق شود

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سفر‌های مقامات ایران و عراق پس از شکل‌گیری دولت جدید عراق گفت: در این سفر‌ها توافقات خوبی میان تهران و بغداد صورت گرفته و پیام آشکار آن این است که با وجود دشمنی‌های آمریکا، تهران و بغداد برای گسترش مناسبات همه‌جانبه مصمم هستند.