21
شنبه 19 مهر 1399
شماره 8058
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آیت‌الله بروجردی نسبت به مسئله فلسطین و تشکیل دولت اسرائیل همانند بسیاری از علمای بلاد اسلامی نگاهی به‌شدت انتقادی داشت و در بیانیه‌ها و نامه‌های خود به صراحت از این مسئله انتقاد و شدیدا موجودیت رژیم صهیونیستی را مورد حمله قرار می‌داد.

نهادگرا، عملگرا

اشتراک و افتراق آیت‌الله بروجردی با آیت‌الله کاشانی که در سال 1340 درگذشتند
دو مرجع، فقیه و روحانی عالی‌رتبه در سال چهلم قرن، یکی در نخستین‌ماه سال و دیگری در‌ماه دوازدهم با جهان وداع کردند. یکی مرجع عام و تام مذهبی جهان تشیع و دیگری مرجع سیاسی و مذهبی؛ آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله کاشانی.