21
شنبه 11 مرداد 1399
شماره 8002
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
معماری ایران در 20سال اول قرن
نام وارطان هوانسیان در فهرست معمارانی قرار می‌گیرد که نه فقط در میان اهل فن که تا حد زیادی بین عموم هم شهرت دارند.

آرت دکو با لباس محلی

معماری ابتدای قرن ایران
تحولات معماری در ابتدای قرن شمسی لزوما با تحولات سیاسی و اجتماعی منطبق نیست؛ به این معنی که تغییر سلسله‌ها نمی‌تواند گرایش‌های معماری را تغییر دهد یا سبک معماری به‌وجود بیاورد.