5
دو شنبه 13 مرداد 1399
شماره 8004
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جدول‌اعداد | 3713
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 8004
محیط زیست
دستگاه‌ها و مقامات دولتی بر وقف‌ناپذیر بودن اراضی مرتعی دماوند اتفاق نظر دارند. اما هنوز بین سازمان جنگل‌ها و اوقاف بر سر مالکیت سندهای 68، 69 و 35 و 37 اختلاف‌نظر و ابهام وجود دارد.

سهم خودروسازها در آلودگی هوای کشور

سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نخستین‌بار نام خودروسازهای آلوده‌کننده هوا را منتشر کرد
آلودگی هوا
نخستین گزارش آلایندگی جامع درباره خودروهای داخلی کشور از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست تدوین شد و به‌طور اختصاصی در اختیار روزنامه همشهری قرار گرفت.