5
شنبه 4 مرداد 1399
شماره 7996
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
تحریم‌ و کرونا سفره ایرانی‌ها را کوچک‌تر کرده است و از 5‌ماه قبل از دست رفتن برخی مشاغل و کاهش درآمدها منجر به رواج پدیده‌های عجیب در ایران شده است.
جدول‌اعداد | 3705
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7996

ساحل‌خوارها معرفی می‌شوند

اشخاص حقیقی و نهادهای کشوری تاکنون 9درصد سواحل شمالی و جنوبی کشور را تصرف کرده‌اند / معاون وزیر کشور: سواحل کشور انفال است اگر تا هفته آینده آزاد نشوند فهرست ساحل‌خوارها را اعلام می‌کنیم
منابع طبیعی
9درصد از سواحل کشور غیرقانونی تصرف شده است. آنگونه که وزارت کشور اعلام کرده، از ۳۶۶۸کیلومتر سواحل شمال و جنوب کشور ۳۴۰کیلومتر به‌صورت غیرقانونی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است.