5
شنبه 7 تیر 1399
شماره 7972
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جدول‌اعداد | 3681
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7972

ساخت و ساز‌های اطراف حرم رضوی زیر ذربین

وزیر راه و شهرسازی: دستورات مقام معظم رهبری درخصوص حفظ بافت تاریخی پیرامون حرم رضوی نادیده گرفته شده است \ نماینده وزارت دفاع: دستگاه قضایی برای برخورد با قصور صورت گرفته در ساخت‌وسازهای اطراف حرم رضوی ورود کند\ نماینده مشهد در مجلس: نامه تظلم‌خواهی در مورد ساخت‌وسازهای اطراف حرم رضوی خدمت رهبری ارسال شد \ مشاور رئیس‌جمهوری: گزارشی تخریب بافت تاریخی اطراف حرم رضوی تقدیم رییس جمهوری شد
ساخت‌وسازهای بی‌رویه در اطراف حرم امام‌رضاع که با بیش‌از یکصد اثر تاریخی اطراف خود به ثبت ملی رسیده است، کار را به جایی رساند که شورای‌عالی معماری و شهرسازی کشور با حضور شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، نشست فوق‌العاده‌ مقابله با آنچه در اطراف حرم رضوی در حال وقوع است برگزار کند.