11
شنبه 7 تیر 1399
شماره 7972
سیاست
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به یکی از قوانین رسیدگی به اموال مسئولان، گفت: یکی از قوانین بسیار خوب در زمینه مبارزه با فساد که اخیرا تصویب شد، قانون نحوه اجرای اصل‌۴۹ قانون اساسی مصوب سال‌۱۳۶3 است .

پیچ اصلی اصلاح اصلاحات

گفته می‌شود کاهش قدرت اثر‌گذاری شورای سیاستگذاری اصلاحات به‌دلیل موازی‌کاری‌ها و تصمیمات دیگر چهره‌های اصلاحات از علل استعفای محمدرضا عارف است
در روزهایی که ایده اصلاح اصلاحات به‌صورت جدی ازسوی چهره‌های تأثیر‌گذار این جریان مطرح شده است استعفای محمدرضا عارف از ریاست شورای سیاستگذاری اصلاحات ضرورت احیای این جریان را دوچندان می‌نمایاند.