12
شنبه 19 اسفند 1396
شماره 7341
سیاست
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

چالش آب

یادداشت
متأسفانه مسائل انسانی و حقوق جانداران، از حوزه‌هایی بوده که برخلاف آموزه‌های دینی و ملی کمتر مورد‌توجه قرار گرفته است
معاون سیاسی وزیر خارجه در گفت‌وگو با همشهری:

خطر تنش آبی در منطقه جدی است

عراقچی: به جای اینکه توی سر وزارت خارجه بزنند فکری برای مدیریت آب‌های داخلی بکنند
کتابی که من نوشته‌ام در زمینه مقوله جدیدی است که ما در وزارت خارجه مدتی است تحت عنوان دیپلماسی آب شروع کرده‌ایم که مقوله تازه‌ای هم در دیپلماسی بین‌‌المللی است