پایان سفر دوره‌ای ظریف به بالکان

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه در آخرین مرحله از سفر خود به اروپای شرقی و منطقه بالکان وارد سارایوو، پایتخت بوسنی و هرزگوین شد و با مقامات بلندپایه این کشور رایزنی کرد.