از دوستی در تلگرام تا باج‌گیری‌های سریالی

مرد فریبکار در نقش خواستگار، دختر دم‌بخت را به دام انداخت تا به بهانه انتشار عکس‌های خصوصی‌اش دست به اخاذی بزند.