21
چهار شنبه 23 آبان 1397
شماره 7527
حوادث
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
2روز پس از تصادف هولناکی که در جریان آن یک وانت با 4دانش‌آموز در جلوی مدرسه‌شان برخورد کرد و 3نفر از آنها را به کام مرگ کشاند والدین یکی از قربانیان با اهدای اعضای بدن جگرگوشه‌شان موافقت کردند.

از دستگیری هنرپیشه‌ قلابی تا عامل تخریب 6خودروی لوکس

در هجدهمین عملیات رعد، 32 باند سرقت منهدم شد
هجدهمین مرحله از طرح دستگیری سارقان، مالخران و موادفروشان موسوم به رعد، در پایتخت اجرا شد و بیش از هزار تبهکار به دام پلیس افتادند.
PDF چهار‌شنبه 23 آبان 1397
کوتاه حوادث
با سلام و تشکر از اینکه به موضوع بازنشستگان اهمیت می‌دهید، گویا در میان تمام مشکلات اقتصادی این بازنشستگان هستند که مظلوم واقع شده‌اند و برای ارائه شکایات خود به جایی دسترسی ندارند.