کلاهبرداری میلیاردی با فروش ماشین‌های خیالی

افزایش قیمت خودروهای وارداتی فرصت مناسبی بود تا کلاهبردار حرفه‌ای نقشه تبهکاری‌اش را عملی کند.