22
سه شنبه 17 تیر 1399
شماره 7981
ادب‌وهنر
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خوب، بد، مرگ

انیو موریکونه، آهنگساز افسانه‌ای جهان در سن 91 سالگی درگذشت
انیو موریکونه، آهنگساز بزرگ و جاودانه سینما، در 91سالگی درگذشت. موریکونه، آهنگساز نامدار ایتالیایی، در طول نزدیک به 7دهه فعالیت حرفه‌ای برای نزدیک به 400اثر سینمایی، موسیقی ساخت.