8
دو شنبه 19 فروردین 1398
شماره 7632
ادب‌وهنر
23023622
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
علاقه‌مندان سینما منتظر تماشای این 10فیلم در سال2019 هستند
گل تناقض ناب/بام/پرتره‌ها/نمایشگاه گروهی نقاشی/در ستایش خاک/رستم 2019
​​​​​​​برنامه90 از برنامه‌هایی است که شمار گسترده‌ای از مخاطبان را همواره درگیر خود کرده است.
همشهری از روند حذف موفق‌ترین برنامه تلویزیونی گزارش می‌دهد

سال بدون عادل

تمام شد و رفت پی کارش، هر چه بود را با خود شست و برد و حالا چیزی جز حسرت و حیرت باقی نمانده‌است.