17
چهار شنبه 23 آبان 1397
شماره 7527
سلامت
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
بر اساس مطالعات انجام‌شده در ایران حدود 6میلیون نفر دیابتی داریم که 10درصد از این جمعیت در پایتخت زندگی می‌کنند.
روش‌های شناخت قابلیت‌های فرزند معلول و راهکارهایی برای شکوفاکردن آنها

دنیای پرتوان کودکان کم توان

سلامت
افراد، هم از نظر وضع ظاهری و قیافه و هم از لحاظ ویژگی‌های غیرجسمی مثل هوش، خلاقیت و استعداد با همدیگر تفاوت دارند و کودکان کم‌توان هم از این قاعده مستثنی نیستند؛ بنابراین شما به‌عنوان والد یک فرزند کم‌توان باید متناسب با توانایی‌ها و استعدادهای او آموزش‌های لازم را به او بدهید.