14
پنج شنبه 2 آبان 1398
شماره 7792
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش‌همشهری از حال‌و‌هوای رقابت انتخابات‌شوراهای دانش‌آموزی، وعده‌های دانش‌آموزان در مدرسه، برگه های تبلیغ و...

تمرین دمکراسی در مدرسه

گزارش
صبح نخستین روز آبان است، هوا بالاخره در تهران کمی سرد شده و باران نم‌نم می‌بارد، اما صف رای‌گیری در حیاط مدرسه طولانی است.