17
دو شنبه 19 فروردین 1398
شماره 7632
گفتمان
23023651
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

هنوز ۷ درصد مردم بیمه نیستند

خبر
پوشش همگانی سلامت به این معناست که همه مردم بدون ملاحظات قومی، اقتصادی و جغرافیایی بتوانند همه خدمات سلامت مورد نیاز اعم از پیشگیری، ارتقا، درمانی، توانبخشی و حتی طب تسکینی را هر موقع و هر جایی که نیاز دارند با کیفیت مناسب و بدون سختی مالی دریافت کنند؛ این در حالی است که معاون کل وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که هم‌اکنون ۹۳ درصد مردم بیمه هستند، می‌گوید: هنوز ۷ درصد مردم بیمه نیستند.
یک سفرنامه مثلا نوروزی

چقدر خانه ما دور است!

تعطیلات عید، جنوب ایران بودیم؛ سیل شیراز را برده بود؛ ایلام، خوزستان و لرستان را برده بود... قبل‌تر گلستان را.