18
یکشنبه 12 آبان 1398
شماره 7797
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
در صنعت گردشگری بخش‌های دولتی و خصوصی مکمل یکدیگرند و نبود تعامل مناسب بین این دو بخش موجب بروز مشکلات در زیرساخت‌ها و در نتیجه ناکارآمدی این صنعت خواهد شد.
آمارها و برآوردها درباره جزئیات گردشگری در ایران و جهان

هوس سفر نداری؟

​​​​​​​طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر رقابت‌پذیری بازار قیمت در صنعت گردشگری، رتبه نخست دنیا را در سال2019 از آن خود کرده است