حرکت معکوس بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی درخصوصی‌سازی‌ واقعی

در شرایطی که روز شنبه، سهام شرکت بیمه البرز را بار دیگر نهادهای شبه‌دولتی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی تملک کردند، بانک‌ها با شتاب برنامه خروج از بنگاهداری را به اجرا گذاشته‌اند