قفل وام کرونا باز می‌شود؟

حدود 6‌ماه از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد و تدابیر حمایتی زیادی برای جبران تبعات اقتصادی مخرب‌ترین پاندومی قرن از سوی دولت اتخاذ شده؛ اما همچنان برخی از این حمایت‌ها، نظیر پرداخت تسهیلات بانکی مصوب ستاد مقابله با کرونا به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع این بیماری، سخت و پیچیده است.