4
شنبه 11 مرداد 1399
شماره 8002
اقتصاد
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

حلقه محاصره خانه‌های خالی تنگ‌تر می‌شود

با اصلاح طرح مجلس، خانه‌های خالی در سال اول مشمول 6برابر و در سال‌های دوم و سوم مشمول 12 و 18برابر مالیات متعلقه به اجاره شدند
مسکن
طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح ماده54 قانون مالیات‌های مستقیم با هدف تنبیه مالیاتی خانه‌های خالی و جلوگیری از احتکار مسکن ارائه شده و ضمن تصویب کلیات آن در صحن علنی مجلس، در حال تعدیل جزئیات برای تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون است.
ویژه
پس از تأکید‌های فراوان رئیس‌جمهوری برای افزایش سرعت ورود شرکت‌های جدید به بورس، دیروز یک عضو شورای بورس با بیان اینکه برنامه‌هایی برای تسریع در روند پذیرش شرکت‌های جدید در بورس در جریان است تأییدکرد: «بازار سرمایه در بخش پذیرش شرکت‌ها، دچار یک بروکراسی پیچیده و کمبود زیرساخت و نیروی کافی بود.»
​​​​​​​سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت حدود ۸۰ درصد پول خرید گندم به کشاورزان خبر داد.

آدرس جدید شیوع ویروس تورم

بانک مرکزی: برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه دولت به افزایش پایه پولی دامن زد
تورم
خروج نرخ تورم ماهانه در تیرماه امسال از دامنه مورد انتظار دولتمردان و بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی و ثبت رشد 6.5درصدی سرعت رشد تورم در‌ماه گذشته، باعث شده تا سازمان برنامه و بودجه در دفاع از سیاست خود برای جبران کسری بودجه دولت، موج اصلی تورم تیرماه را جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به‌عنوان لنگرگاه اسمی تورم معرفی کند.