منتظری و استقلال به پایان خط رسیدند؟
کاپیتان آبی‌ها در پستی خبر داد که کسی از باشگاه برای تمدید با او تماس نگرفته؛ ادعایی که لحظاتی بعد با پاسخ مجیدی همراه بود