شهرهای غریبه با ماسک

​​​​​​​درحالی‌که اکثر کشورهای جهان استفاده از ماسک را یا به ‌صورت توصیه‌ای یا اجباری، وارد پروتکل‌های زندگی شهروندان کرده‌اند و حتی دونالد ترامپ هم به این پوشش تن داده، کشورهای شمال اروپا همچنان خارج از این دایره قرار گرفته‌اند.