ورود عربستان به بحران تابستانی عراق
حیدرالعبادی به‌منظور تأمین برق جنوب عراق، هیأتی را برای مذاکره به ریاض اعزام کرده است
اعتراضات عراقی‌ها در حالی وارد یازدهمین روز خود می‌شود که هنوز راه‌حلی برای پایان این بحران تابستانی پیدا نشده است.