15
پنج شنبه 17 اسفند 1396
شماره 7340
جهان
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کیوسک

صفحه یک روزنامه های جهان
ویژه
هیأتی از کره‌جنوبی برای انتقال پیام کره‌شمالی به آمریکا سفر خواهد کرد.
جهان نما
در ژاپن برای نخستین بار یک زن به‌عنوان فرمانده ناوگان جنگی منصوب شد.

بوی کتاب در شهرگلاب

مدیر اداره ارشاد کاشان از برنامه‌های این شهر به‌عنوان پایتخت کتاب سال97 می‌گوید
کتاب
3سال است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهری را به‌عنوان پایتخت کتاب انتخاب می‌کند.
گزارش 2
مقام‌های امنیتی در انگلیس از احتمال دست داشتن سرویس‌های امنیتی روسیه در مسمومیت شدید «سرگئی اسکریپال» که بدن نیمه‌‌جانش 3روز پیش در یک مرکز خرید در شهر سالزبوری در جنوب شرق انگلیس پیدا شد خبر داده‌‌اند.