10
شنبه 1 شهریور 1399
شماره 8019
ایرانشهر
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روزنه
سرعت پیشرفت برخی پروژه‌های شهری اردبیل به دلیل نبود منابع مالی کافی و درآمد پایدار شهری مطلوب نیست و شهرداری برای تکمیل آنها و البته تعریف پروژه‌های جدید با مشکلات زیادی مواجه است.

ما هم مستضعف هستیم

سودجویی زمین‌خواران در برخی محله‌های اهواز واکنش بنیاد مستضعفان را در پی داشته و مردم مستضعف این مناطق را بعد از سال‌ها با ترس بی‌خانمانی مواجه کرده است
گزارش
طی چند روز گذشته خبر تخریب خانه برخی از اهالی روستای «ابوالفضل ع» با حکم بنیاد مستضعفان رسانه‌ای شد؛ روستایی بدون کد و میان منطقه کیان‌شهر و زردشت در شمال اهواز که بنیاد مستضعفان ادعای مالکیت آن را دارد و حالا با استناد به فعالیت زمین‌خواران در این منطقه حکم تخریب خانه‌ها را گرفته است.