6
چهار شنبه 1 آبان 1398
شماره 7791
ایرانشهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اصفهان
3 سال می‌شود نورپاشی شبانه بر درختان اصفهان بر سر زبان‌ها افتاده است.

خسارت های تعطیلی سومار

فرماندار گیلانغرب: بسته شدن سومار موجب بیکاری بیش از ۴۰۰ کارگر شد
هنوز زمان زیادی از رسمی شدن مرز سومار نگذشته بود که خبر مسدود شدن این مرز از سوی طرف عراقی رسید. این مرز روز ۲۸ مرداد به دستور عادل عبدالمهدی، نخست‎وزیر عراق، بسته شد و تخلف‌های متعدد مدیریت طرف عراقی دلیل این کار اعلام شد.