قاب زندگی

در روزهای شیوع کرونا، کمبود منابع خون به تهدیدی جدی برای سلامت بیماران تبدیل شده است و برخی نیک اندیشان در این شرایط خون خود را اهدا می کنند.