11
دو شنبه 14 اسفند 1396
شماره 7337
سبک زندگی
23023683
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

احترام به زندگی

دریچه
کشور آلمان از معدود کشورهایی است که در همه موارد بسیار قانونمند است؛قوانینی که با جزئیات زیاد درباره کوچک‌‌ترین اعمال و رفتار مردم تدوین شده و رعایت آن آسایش و امنیت را برای‌شان رقم زده است. در این ستون عادت‌های عبور و مرور و احترام به حقوق عابر پیاده در کشور آلمان را می‌خوانید.

قلب خانه‌تان سبز

تا حالا فکر کرده‌‌اید چطور می‌توانید در آشپزخانه، خودتان را حامی سرسخت محیط‌زیست نشان دهید؟
آشپزخانه قلب خانه است و در این شکی نیست.