8
شنبه 1 اردیبهشت 1397
شماره 7364
مشاغل
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

عدم استقبال کولبرها ‌از پیله‌وری

همشهری از دلایل بسته‌شدن مرزهای غربی و تعطیلی بازارچه‌های مرزی گزارش می‌دهد
کولبری
چند روزی است که بازارچه‌های مرزی در مناطق غربی کشور در اعتراض به بسته شدن مرزهای عراق به روی کولبران تعطیل شده‌اند.