8
شنبه 26 اسفند 1396
شماره 7347
مشاغل
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تعیین‌مزد‌97 براساس‌« تورم» و «سبد معیشت»

جلسه دوساعته دیروز برای تعیین دستمزد بی‌نتیجه ماند اما هنوز هم افزایش دستمزد در محدوده نرخ تورم قوی‌ترین احتمال است
دستمزد
انتظار جمعیت 13میلیون نفری کارگران و کارکنان مشمول قانون کار برای تعیین دستمزد 97هنوز ادامه دارد و برگزاری جلسات کارگروه تعیین دستمزد راه به‌جایی نبرده است.