8
دو شنبه 14 اسفند 1396
شماره 7337
مشاغل
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

عددخبر

تعداد استارتاپ‌های ثبت شده ایران در مرکز کسب و کارهای نوپا

بحران حقوقی در انتظار کسب‌وکارهای نو

فعالان کسب و کارهای نوین از پیچیدگی‌های حقوقی در مسیر توسعه فعالیت سخن می‌گویند
استار آپ
جامعه کسب‌وکارهای نو ایران به سرعت در حال رشد است.