ادامه کرونا و بازار گرم تبلت برای اول مهر

تداوم شیوع کرونا دانش‌آموزان را درباره شیوه تشکیل کلاس‌ها و تهیه اقلامی که برای حضور در کلاس‌ها نیاز دارند، سردرگم کرده است.