5
شنبه 19 اسفند 1396
شماره 7341
کسب‌وکار
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

زنجیره‌ای که فقط حلقه آخر دارد

یادداشت
در روزهای پایانی سال که خریدهای نوروزی اوج گرفته است، از تریبون‌های رسمی برای حمایت از تولید داخلی تبلیغ می‌شود.
ویژه
تعدادی از کشاورزان در شرق استان اصفهان از روز پنجشنبه با مستقرکردن تراکتورهای خود در جاده‌های منتهی به شهر اصفهان، خواستار تدابیر جدی دولت ازجمله رعایت حقابه، بخشش وام‌های بانک کشاورزی و اجرای مصوبات قبلی برای تأمین آب مورد نیازشان جهت کشاورزی شدند

تیر مشقی ترامپ در جنگ تجاری

رئیس جمهور آمریکا تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از کانادا و مکزیک را تغییر نداد
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که در یک هفته اخیر با تکرار مواضع‌اش مبنی بر تصمیم دولت آمریکا برای افزایش تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم به این کشور، جهان تجارت را با چالش مواجه ساخته بود و برخی تحلیلگران از آن به‌عنوان جنگ فولادی یاد می‌کردند