5
دو شنبه 14 اسفند 1396
شماره 7337
کسب‌وکار
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رئیس اتاق ایران در این همایش، چگونگی مصرف آب را یکی از مشکلات اساسی در ایران دانست

بانک رفاقتی بانک اسلامی نیست

دفاع و انتقاد همزمان رئیس‌جمهور از شبکه بانکی: سیاست تورم ‌تک‌رقمی ادامه یابد؛ بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند
بانکداری
حسن روحانی، رئیس‌جمهور در پنجاه و هفتمین مجمع سالانه بانک مرکزی با دفاع از عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی، از بانکداران خواست بانکداری رفاقتی و بنگاهداری را کنار بگذارند.