3
یکشنبه 12 آبان 1398
شماره 7797
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تهران میزبان دیپلماسی شهری

چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران برگزار شد
تهران دیروز، میزبان یکی از بزرگ‌ترین همایش‌های بین‌المللی شهری طی سال‌های اخیر بود.