تولید زباله هر تهرانی دوبرابر نرم جهانی است

رویداد بین‌المللی کلیماتون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های بین‌المللی محیط‌زیست شهری است که هرساله در بیش از 100 شهر دنیا به‌صورت همزمان برگزار می‌شود.