افتتاح پل عابر پیاده گیشا تا پایان سال

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران، درباره راه‌اندازی پل عابر گیشا، اظهار کرد: پل سابق گیشا به‌دلیل اینکه امکان ناایمنی داشت تخریب شد و هم‌اکنون زیرگذر ایجاد شده علاوه بر اینکه دغدغه و نگرانی ما را در مورد نا ایمنی برطرف کرده، ترافیک محدوده گیشا را نیز کاهش داده است.