07
جمعه 27 تیر 1399
شماره 7990
شهر-۲
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خروج 77پروژه از سایه کرونا

تعدادی از پروژه‌های عمرانی شهر تهران به مرز بهره‌برداری رسیده‌اند و عملیات اجرایی تعدادی دیگر جان تازه گرفته است
گزارش
کرونا حتی بسیاری از پروژه‌های عمرانی شهر تهران را هم بیمار کرد و باعث شد تا عملیات اجرایی برخی از آنها به خاطر مشکلات مالی و کاهش تعداد پرسنل و کارگران، آن‌طور که باید و شاید پیش نرود.