آموزش تفکیک پسماند در مدارس

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از اجرای برنامه‌های آموزشی تفکیک پسماند در مبدا از ابتدای سال تحصیلی در مدارس سطح شهر تهران خبر داد.