حرکت به سمت پوشش همگانی سلامت

درسال 1948، سازمان جهانی بهداشت نخستین مجمع جهانی بهداشت را با حضور بیش از 61کشور جهان برگزار کرد و از سال 1950به بعد همه ساله هفتم آوریل 18فروردین به‌عنوان روز جهانی سلامت نامگذاری شده است.