6
چهار شنبه 27 تیر 1397
شماره 7433
شهر-۲
23023607
02123023913
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

«روز صفر» نزدیک است

یادداشت
«هرچه به روز صفر نزدیک می‌شویم، اوضاع بدتر می‌شود. شهر در حال آماده‌سازی‌ ۲۰۰ ایستگاه آب در خارج از مراکز فروش مواد غذایی و دیگر نقاط تجمع مردم است.
ویژه
سرانجام یکی از ناایمن‌ترین بناهای تجاری تهران پلمب شد.
از شهردار تهران برای حضور در کنفرانس سازمان بهداشت جهانی دعوت به عمل آمد.
مدیرعامل شرکت نوسازی عباس‌آباد با اشاره به حسابرسی انجام شده در صورت‌های مالی این شرکت در سال گذشته از مطلوب اعلام شدن عملکرد مالی توسط حسابرس مستقل خبر داد.

کارپینو؛ سامانه‌ای ناموفق در پایتخت

فعالیت‌های سومین سرویس جابه‌جایی مسافر تهران این روزها وضع خوبی ندارد
تاکسی
برچسب سرخابی این روزها کمرنگ‌تر از گذشته روی شیشه تاکسی‌های تهران خودنمایی می‌کند.