انزوای آمریکا در کوبورگ

رفع تحریم‌ها و رسیدگی به موارد نقض برجام با حضور‌2مدیرزن درهیأت ایرانی در نشست کمیسیون برجام بررسی شد
یازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور نمایندگان ایران و گروه کشورهای1+5به ریاست سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ وین، پایتخت اتریش برگزار شد.