21
شنبه 1 شهریور 1399
شماره 8019
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مهتاب

می‌تراود مهتاب/می‌درخشد شبتاب/ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه‌ی جهان/آواره مانده از وزش بادهای سرد
ویژه
بسیاری ممکن است هنر نیما را تغییر درصورت شعر بدانند، همچنان‌که شعر نو اغلب از نظر صوری تعریف می‌شود، نه محتوایی.
سند

ارزش استمرار

چند سطری در ستایش نیما یوشیج و راهی که در شعر امروز ایران آغاز کرد
نیما یوشیج زمانی پا به عرصه شعر می‌گذارد که چند سالی است تغییر در شعر فارسی آغاز شده. شعرهای شاعران اروپایی به فارسی ترجمه می‌شود.